Ventilatori za nape moraju zadovoljiti nekoliko osnovnih karakteristika:

  1. Motor ventilatora mora biti izvan struje zraka,
  2. Temeperaturna otpornost motora mora biti min. 90-120˚C kontinuirano, a u slučajevima kada se radi o napama koje su iznad npr. ložišta roštilja gdje se upotrebljava drveni ugljen preporučljivo je koristiti ventilatore temp. otpornosti 400˚C/2h, a zatim kontinuirano 90-120˚C,  s obzirom da se u početku paljenja vatre mogu pojaviti temp. od 300-400˚C.

Okvirna procjena potrebnog protoka zraka (u m3/h) koji je potreban za odsis nape dobiva se množenjem površine nape (duljina x širina) s faktorom 1,2. Naravno, potrebno je proračunati i koji vanjski tlak (otpore) ventilator treba savladati.

Pavo promet vent d.o.o. u svojoj ponudi ima slijedeće ventilatore za odsis napa:

- Vortice krovni ventilatori serije Torrette. Za više detalja vidjeti ovdje.

- Vortice ventilatori za odsis profesionalnih kuhinja serije QBK SAL KC. Za više detalja vidjeti ovdje.

- Helios ventilatori serije Megabox i Gigabox T120. Za više detalja vidjeti ovdje.

- Salda ventilatori serije KUB T120 i KF T120. Za više detalja vidjeti ovdje.

- Salda ventilatori serije KF T120 s EC motorom. Za više detalja pogledati ovdje.

Pavo-promet vent d.o.o.

Hrelička 92

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 66 08 564
Fax: +385 (0)1 66 07 164
Email: info@pavoprometvent.hr

Radno vrijeme:
PON-PET 8.00 – 16.00 sati.